Informatie over

Fysiotherapie Lindenholt ,
Ruikes & de Muijnk

Fysiotherapie lindenholt
Medisch Centrum Onder de Linde
St. Agnetenweg 75
6545 AT Nijmegen

T: 024-3780991

Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk bevindt zich op de begane grond.  De receptie voor aanmelding en het maken van afspraken bevindt zich in de centrale hal.  Het gebouw heeft een ingang aan zowel de voor- als achterzijde.
Woonzorgcentrum De Honinghoeve
Albanystraat 7
Ingang fysiotherapie: Fanfarestraat 77
6544 RA Nijmegen

T: 024-3711433, bgg 024-3780991

In de wijk Neerbosch Oost heeft Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk een dependance gevestigd in De Honinghoeve. Wij behandelen daar mensen uit de wijk Neerbosch-Oost in alle leeftijden. Specifiek vindt hier veel ouderenzorg plaats voor bewoners van de Honinghoeve en omliggende seniorenflats. De praktijk heeft de ingang aan de zijkant van de Honinghoeve.

Medisch Centrum Onder de Linde
St. Agnetenweg 75
6545 AT Nijmegen

T: 024-3780991

Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk bevindt zich op de begane grond.  De receptie voor aanmelding en het maken van afspraken bevindt zich in de centrale hal.  Het gebouw heeft een ingang aan zowel de voor- als achterzijde.

Woonzorgcentrum De Honinghoeve
Albanystraat 7
Ingang fysiotherapie: Fanfarestraat 77
6544 RA Nijmegen

T: 024-3711433, bgg 024-3780991

In de wijk Neerbosch Oost heeft Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk een dependance gevestigd in De Honinghoeve. Wij behandelen daar mensen uit de wijk Neerbosch-Oost in alle leeftijden. Specifiek vindt hier veel ouderenzorg plaats voor bewoners van de Honinghoeve en omliggende seniorenflats. De praktijk heeft de ingang aan de zijkant van de Honinghoeve.

de Praktijk

Meer informatie over onze praktijk

Oorsprong
Onze fysiotherapie praktijk is sinds 2008 gevestigd op de begane grond in het nieuw gebouwde Medisch Centrum Onder de Linde aan de Agnetenweg in Nijmegen. Voorheen was de praktijk gevestigd aan de Nieuwstadweg.

Fysiotherapeut Vincent Ruikes, huisartsen Kees Lindeman en Marion de Jonge zijn initiatiefnemers geweest voor de nieuwbouw van dit centrum.

Multidisciplinair
Medisch Centrum Onder de Linde is een multidisciplinair centrum waar diverse disciplines zich hebben verenigd en waarbij er ruime mogelijkheden zijn voor samenwerking maar de afzonderlijke praktijken hun eigen identiteit hebben.

In het centrum zijn de volgende disciplines werkzaam: fysiotherapiehuisartsenzorgpsychologiepodotherapieergotherapiediëtetiek, medisch pedicure, fundus oog fotografie en klinisch psychiater. Voorts zit er op de beneden verdieping van het centrum een apotheek en er is een prikpost waar bloed geprikt kan worden.

Directe communicatie
Binnen het centrum zijn de communicatielijnen kort en er zijn diverse vormen van samenwerking om elkaar aan te vullen en complete producten voor onze cliënten te maken.

Positie in Lindenholt en omgeving
Onze activiteiten overschrijden uiteraard ook de grenzen van het centrum. Er zijn goede contacten met omliggende praktijken en overige disciplines. Alle verwijzers en huisartsen ontvangen altijd een rapportage na afloop van een behandeling. Als het nodig is ook tussentijds. Voor de bij ons aanwezige specialisaties zien wij ook mensen van buiten de wijk.

Tarieven

Tarievenlijst fysiotherapie Lindenholt

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn van toepassing de Algemene bepalingen bij de prestaties door fysiotherapeuten.
De tarieven worden bij u in rekening gebracht indien :
  • u niet verzekerd bent,
  • uw zorgverzekeraar de fysiotherapeutische zorg niet direct vergoed aan ons,
  • uw maximum vergoeding bij de zorgverzekeraar is bereikt

Wij hebben contracten met bijna alle grote verzekeraars. Vraag aan onze assistentes voor hoeveel u verzekerd bent indien u dit zelf niet weet. Met Menzis en Zorg en Zekerheid hebben wij geen contract.   Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Indien er sprake is van een chronische indicatie wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen dan ten laste van de aanvullende verzekering of zijn, indien niet aanvullend verzekerd, voor eigen rekening.

Onze bankrekening nummers:
ABN AMRO: IBAN:  NL 16 ABNA 047 864 5317,  BIC: ABNANL2A
ING bank: IBAN: NL 10 INGB 000 414 4941, BIC: INGBNL2A

Vergoeding

Wat wordt vergoed en wat niet ?

Wij hebben contracten met bijna alle grote verzekeraars. Vraag aan onze assistentes voor hoeveel u verzekerd bent indien u dit zelf niet weet. Met Menzis en Zorg en Zekerheid hebben wij geen contract.

Fysiotherapie vergoed vanuit aanvullende verzekering gaat niet ten koste van eigen risico. (info)

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut.
Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, is er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis.
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Voor behandelingen die buiten de dekking van uw polis vallen, ontvangt u ook een nota. Deze dient u aan ons te betalen.

Bent u voldoende verzekerd voor fysiotherapie?

Kijk op: www.defysiotherapeut.com om te zien of u voldoende verzekerd bent of bekijk onze blog.

Onze bankrekening nummers:

ABN AMRO: IBAN:  NL16ABNA0478645317,  BIC: ABNANL2A
ING bank: IBAN: NL10INGB0004144941, BIC: INGBNL2A