Met ingang van 01-01-2023 hebben wij géén contract meer met Zorg en Zekerheid en Menzis.

Voor Menzis en Zorg en Zekerheid verzekerden

Met ingang van 01-01-2023 hebben wij géén contract meer met Zorg en Zekerheid en Menzis.

Wij hebben dit besluit genomen omdat deze zorgverzekeraars teveel aanvullende eisen aan ons stellen tegenover een te lage vergoeding.

Dezeverzekeraars vergoeding ligt, ook bij andere verzekeraars, al jaren 20% onder de kostprijs die berekend is door een onafhankelijk organisatie (Gupta). Samen met de huidige inflatie is het aangeboden tarief van Zorg en Zekerheid en Menzis onvoldoende om onze praktijkkosten die wij maken bij het leveren van goede zorg te kunnen dekken.

Bent u bij Zorg en Zekerheid of Menzis (Dit geldt ook voor de label-verzekeringen Anderzorg, HEMA, Vink Vink en AZVZ) verzekerd? Dan kunnen wij uw behandeling niet declareren bij uw zorgverzekeraar. U zult uw nota aan ons moeten betalen en deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt dan een gedeeltelijke vergoeding.

U kunt er ook voor kiezen om vóór 1 januari 2023 over te stappen naar een zorgverzekeraar waar wij wel een contract mee hebben zodat u een volledige vergoeding ontvangt. Overweeg DSW of een van de andere zorgverzekeraars in het schema hiernaast.

Bij vragen of meer informatie kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut of aan onze balie.

Team Fysiotherapie Lindenholt

De-beste-verzekeringen-2022