Vergoeding


Vergoeding

Wij hebben contracten met alle grote verzekeraars. Vraag aan onze assistentes voor hoeveel u verzekerd bent indien u dit zelf niet weet.

Fysiotherapie vergoed vanuit aanvullende verzekering gaat niet ten koste van eigen risico. (info)

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut.
Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, is er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis.
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Voor behandelingen die buiten de dekking van uw polis vallen, ontvangt u ook een nota. Deze dient u aan ons te betalen.

Bent u voldoende verzekerd voor fysiotherapie?

Kijk op: www.defysiotherapeut.com om te zien of u voldoende verzekerd bent.

Onze bankrekening nummers:

ABN AMRO: IBAN:  NL16ABNA0478645317,  BIC: ABNANL2A
ING bank: IBAN: NL10INGB0004144941, BIC: INGBNL2A