Valpreventie


Valpreventie

Draaiboek screening valpreventie in de eerstelijn
Dit draaiboek kwam mede tot stand door Vincent Ruikes en Digna de Kam. Het draaiboek is vrij te downloaden door professionals die er gebruik van willen maken. Klik hier voor de download.

Valpreventie
In juni 2014 is het Draaiboek Screening Valpreventie verschenen. Dit is onder meer tot stand gekomen door onze twee specialisten in de praktijk: Digna de Kam en Vincent Ruikes. Voor het complete draaiboek van de screeningsmethode klikt u hier. Het draaiboek is gratis te downloaden en voor vragen kunt u gerust contact met ons
opnemen.

Het probleem vallen
Vallen is een vaak voorkomend probleem bij ouderen. Maar liefst één op de drie 65 plussers valt tenminste een keer per jaar. Een val kan vervelende gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld een botbreuk of kneuzing. Per jaar bezoeken maar liefst 100.000
ouderen de spoedeisende hulp als gevolg van een valincident. Van deze mensen wordt bijna de helft in het ziekenhuis opgenomen. Daarnaast ontwikkelen mensen die gevallen zijn vaak angst om opnieuw te vallen. Valangst kan ertoe leiden dat iemand niet meer goed naar buiten durft voor bijvoorbeeld de boodschappen. Hierdoor gaan de lichamelijke fitheid en het algemeen welbevinden achteruit. Het is dus erg belangrijk dat vallen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Er zijn een aantal factoren die het risico om te vallen verhogen. Voorbeelden hiervan zijn een verminderd evenwicht, verminderde spierkracht in de benen, slecht gezichtsvermogen en het gebruik van bepaalde medicamenten. Ook de inrichting van de woning kan het risico op vallen beïnvloeden. Zo vergroten losliggende kleedjes het risico op vallen en kan bijvoorbeeld een antislip mat in de badkamer het valrisico verminderen. Klik hier voor een checklist

Vallen voorkomen
Wat veel mensen niet weten is dat er een hoop gedaan kan worden om het valrisico te verkleinen. De fysiotherapeut kan u hierbij helpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
– Onderzoeken of u een verhoogd valrisico heeft
– Verbeteren van evenwicht of spierkracht door middel van oefentherapie
– Advies bij de keuze van een loophulpmiddel of veilig gebruik van een hulpmiddel
– Werken aan uw fitheid in een beweeggroep speciaal voor 50 plussers (info)

Daarnaast kunt u zelf ook een aantal dingen doen om uw valrisico te verminderen:
– Beweeg voldoende: 30 minuten bewegen op minimaal 5 dagen van de week
– Laat regelmatig uw ogen controleren
– Controleer de veiligheid van uw woning, klik hier.

Door wie?
Heeft u een vraag op het gebied van valpreventie of wilt u deelnemen aan een valpreventiecursus? Vraagt u dan naar Vincent Ruikes of Stijn Ruikes. Zij zijn gespecialiseerd in valpreventie en verzorgen ook verschillende valpreventie
activiteiten.