Tarieven


Tarieven

Tarievenlijst fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk.

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn van toepassing de Algemene bepalingen bij de prestaties door fysiotherapeuten.
Fysiotherapie/specialisaties
Zitting fysiotherapie €34,00
Zitting manuele therapie €40,00
Zitting oedeemtherapie €45,00
Zitting Psychosomatische fysiotherapie €45,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen €60,00
Telefonische zitting €15,00
Screening €15,00
Intake en onderzoek na screening €45,00
Intake en onderzoek na verwijzing €45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek + advies €60,00
Begeleid oefenen met verwijzing (indien door zorgverzekeraar vergoed)
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen €31,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen €22,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen €19,00
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen €16,00
Begeleid oefenen op eigen initiatief/rekening
Intake, test en opzetten programma (eenmalig) €60,00
Abonnement 1 keer per week (per maand) €50,00
Abonnement 2 keer per week (per maand) €75,00
Overige
Toeslag voor uitbehandeling €15,00
Inrichtingstoeslag € 8,00
Toeslag buiten reguliere werktijden € 8,00
Instructie/ overleg ouders van de patiënt ——-
Eenvoudige, korte rapporten €31,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten €100,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Kosten van de geleverde producten
Niet nagekomen afspraak 75% van de geplande zitting
Tarievenlijst fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk.

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn van toepassing de Algemene bepalingen bij de prestaties door fysiotherapeuten.
  • Bovenstaande tarieven worden bij u in rekening gebracht indien :
    u niet verzekerd bent,
  • uw zorgverzekeraar de fysiotherapeutische zorg niet direct vergoed aan ons,
  • uw maximum vergoeding bij de zorgverzekeraar is bereikt

Wij hebben contracten met alle grote verzekeraars. Vraag aan onze assistentes voor hoeveel u verzekerd bent indien u dit zelf niet weet.  Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Indien er sprake is van een chronische indicatie wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen dan ten laste van de aanvullende verzekering of zijn, indien niet aanvullend verzekerd, voor eigen rekening.

Onze bankrekening nummers:

ABN AMRO: IBAN:  NL 16 ABNA 047 864 5317,  BIC: ABNANL2A
ING bank: IBAN: NL 10 INGB 000 414 4941, BIC: INGBNL2A