Netwerken


Netwerken

Op deze pagina ziet u een overzicht van de specialistennetwerken waarin wij participeren.
Claudicationetwerk
Als patiënt met perifeer vaatlijden kunt u voor looptherapie terecht bij gespecialiseerde fysiotherapeuten. Op deze website vindt u meer informatie over perifeer vaatlijden en looptherapie.
Website: www.claudicationet.nl

Parkinsonnet
Landelijk netwerk van specialisten, behandelaars, die te maken hebben met de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson.
Website:www.parkinsonnet.nl

CVA kennisnetwerk
Regionaal netwerk van specialisten, behandelaars, die te maken hebben met de behandeling van mensen met een herseninfarct (CVA= Cerebraal Vasculair Accident)
Website:www.cvanetwerknijmegen.nlGeriatrie Netwerk Nijmegen
Regionaal netwerk van fysiotherapeuten werkzaam in de geriatrie (ouderenzorg). Daarnaast ook aangesloten bij NVFG (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Geriatrie).
Website:www.geriatriefysiotherapieregionijmegen.nlRegionaal netwerk Oedeemfysiotherapeuten Nijmegen en omgeving.
Regionaal netwerk in de vorm van een specialistisch IOF (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten) voor oedeemfysiotherapeuten. Daarnaast ook lid van NFVL (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten binnen de Lymfologie
Website:www.nvfl.nl

Cooperatie Fysiotherapeuten Nijmegen (CFN)  De cooperatie heeft als missie dat het een krachtige positie in het onderhandelen binnen, en buiten de gezondheidszorg wil innemen en het wil een gesprekspartner zijn voor de partners in de ketenzorg en de zorgverzekeraars. CFN u.a. streeft naar kwaliteit in de praktijkvoering en naar het versterken van de positie van de fysiotherapie in de gezondheidszorg.
Website: www.cfn.uwzorggroeponline.nl

Artrose Netwerk Nijmegen
ArtroseZorgnet is een netwerksite voor mensen met artrose van heup of knie en hun zorgverleners. De site bevat informatie over artrose van heup en knie en bewezen behandelingsmogelijkheden voor de aandoening.
Website: http://www.artroseregionijmegen.nl/

MS Netwerk

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg denkbaar vorm te geven en toegankelijk te maken.’ https://www.mszorgnederland.nl