Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose (MS)

MS Zorg Nederland is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners met meer kennis en vaardigheid voor de behandeling en begeleiding van mensen met Multiple Sclerose en hun mantelzorgers. Multidisciplinair dus naast fysiotherapie ook neurologen, revalidatie artsen, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen. Van ons team is hieraan verbonden: Nicole Verbeek – van Dijk. Zie voor meer informatie: www.mszorgnederland.nl