Fysiotherapie

Fysiotherapie

Wat is fysiotherapie?
De fysiotherapeut is  de deskundige op het gebied van bewegen. Hij behandelt patiënten die in hun dagelijkse omgeving en maatschappelijke participatie belemmerd worden bij het bewegen. Hierbij richt de fysiotherapeut zich op oorzaken van gezondheidsproblemen (preventie) en gevolgen van ziekten, aandoeningen en syndromen. De fysiotherapeut gaat resultaatgericht aan het werk met de bedoeling u zo snel en zo goed mogelijk weer op de been te helpen.  Bij het opstellen van een behandelplan kijkt hij samen met u naar uw wensen en lichamelijke situatie en mogelijkheden.
Belangrijke doelgroepen van fysiotherapie zijn chronisch zieken, ouderen, mensen die een operatie hebben ondergaan, mensen die een ongeval hebben meegemaakt, mensen met sportletsel en kinderen met ontwikkelingsstoornissen. De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de klachten van de patiënt door het toepassen van oefentherapie, massage, advisering en/of begeleiding. Samen met de fysiotherapeut werkt de patiënt aan meer bewegingsvrijheid en kwaliteit van leven.

Grootste paramedische beroepsgroep
Fysiotherapie is de grootste paramedische beroepsgroep. Nederland kent ongeveer 20.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn en zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en –  steeds vaker – op de bedrijfsvloer. Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Gespecialiseerde fysiotherapeuten
Binnen de fysiotherapie bestaan meerdere erkende verbijzonderingen (specialisaties): de manueel therapeut, kinderfysiotherapeut, sportfysiotherapeut, fysiotherapeut voor ouderen (geriatrisch fysiotherapeut), bekkenfysiotherapeut en psychosomatisch fysiotherapeut.
Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich hebben toegelegd op de erkende deelgebieden van lymfologie, hart- en vaatziekten en tandheelkunde. De erkende verbijzonderingen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie. De fysiotherapeut die zich heeft toegelegd op oedeemtherapie staat vermeld in het aantekeningenregister.

Behandeling  in de praktijk en aan huis
Ongeveer 85% van de fysiotherapeutische behandelingen vindt plaats in de praktijk van de fysiotherapeut. In de periode 2003-2005 is dit percentage gezakt van ruim 86% naar ruim 84%. Daarentegen is het aandeel patiënten dat aan huis wordt behandeld iets gestegen.

Groepsbehandelingen
Fysiotherapeuten behandelen patiënten ook in groepsverband. Voor bepaalde aandoeningen  zijn groepsbehandelingen mogelijk. Groepsbehandelingen worden bijvoorbeeld gegeven aan mensen met lage rugklachten, longklachten, obesitas, tijdens of na kanker, COPD, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen of trainingen speciaal voor senioren met klachten aan het bewegingsapparaat (artrose). De vergoeding van deze groepsbehandelingen door de zorgverzekeraar is vaak aan bepaalde voorwaarden gebonden.