ACT

Acceptanceand commitment therapy (ACT)

Acceptanceand commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aanvullend wordt ingezet door onze collega Marjolijn Smit. ACT kan worden toegepast bij cliënten met chronische pijn. Door middel van ACT wordt geleerd je te richten op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over de pijn. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van de pijn. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen pijn uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.