Locatie –  Lindenholt

Balkongym bij uw flat

Beweeg je mee op jouw balkon ?

Iedere donderdag om 10:30 uur

Vragen? Neem dan contact op met lindenholtsport@nijmegen.nl